O KobiernicachNa dzień dzisiejszy Kobiernice liczą ok. 3455 mieszkańców (dane z roku 2009) i zajmują powierzchnię 856 ha. Chociaż w przeszłości była to wieś rolnicza obecnie niewiele ma z tym wspólnego. Na jej terenie wybudowano dwa duże zakłady wodociągowe, które zasilają w wodę pitną bielski okręg przemysłowy i Górny Śląsk. Ponadto ma tu swoją siedzibę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wraz z magazynami towarowymi oraz rozdzielnie wysokiego napięcia. Kobiernice jako pierwsza wieś w gminie została zgazyfikowana, zaś jako druga zakończyła telefonizację. Sołectwo posiada: zespół szkół (szkoła podstawowa oraz gimnazjum, które obecnie znacznie zmodernizowana), bibliotekę, ośrodek zdrowia, pocztę, remizę OSP, stadion sportowy z bogatym zapleczem, dom kultury, stawy rybackie oraz różnorodną sieć placówek handlowo–gastronomicznych. Kobiernice mogą poszczycić się następującymi obiektami zabytkowymi: 1. Klasycznym dworkiem z XIX w. 2. Ruinami zamku na wzgórzu „Wołek” 3. Kościołem i kapliczką (kościół został rozebrany w 2005 r.) W naszej miejscowości prężnie działają takich organizacji jak: Klub Sportowy Soła, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.